Rabiola Crostini at the Sotto Sopra restaurant in Amagansett, NY.